09/07/2015

Quy trình bán nhà ở cho người nước ngoài và Việt kiều

Quy trình bán nhà ở cho người nước ngoài, người việt nam định cư tại nước ngoài được áp dụng từ ngày 01/07/2015

quy-trinh-ban-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-va-viet-nam

 

Đăng ký nhận thông tin dự án