home intro

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN NỘI BỘ BIGHOMES

Bản tin nội bộ là ấn phẩm thường tuần, được xây dựng nhằm tổng hợp các tin dành cho các thành viên của BigHomes, giúp các thành viên điểm lại những sự kiện đáng ghi nhớ trong tuần qua.

Việc gửi email thường bị rơi vào mục spam, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình nhận thông tin. Để khắc phục vấn đề này, các thành viên của BigHomes vui lòng điền vào form đăng ký dưới đây theo các bước sau:

Xem chi tiết

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào Form

Bước 2: Vào Email xác nhận sau khi đăng ký (Nếu không thấy email xác nhận được gửi tới sau 30 giây thì vui lòng kiểm tra mục Spam